Olkusz: peregrynacja krzyża i relikwii św. Jana Pawła II

Data dodania: 2022.06.25

W niedzielę 19-go czerwca parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu rozpoczęła peregrynację krzyża i relikwii św. Jana Pawła II.

W czasie procesji do kościoła zatrzymano się przy tablicy upamiętniającej dwie wizyty w Olkuszu dziś św. Jana Pawła II, a wówczas metropolity krakowskiego Karola Wojtyły. Prowadzący modlitwę i wygłaszający słowo przy tej płycie proboszcz miejsca ks. Mieczysław Miarka podkreślił znaczenie odwiedzin kard. Karola Wojtyły w Olkuszu. Przyszły Papież przybył oficjalnie w 1967 roku - na uroczystości 200-lecia ogłoszenia świętym Jana Kantego, a także w 1973 roku, w związku z Nawiedzeniem kościoła przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz proboszcz zauważył także m.in., iż wyrazem troski oraz podążania śladem nauczania św. Jana Pawła II jest także - wraz z powyższą tablicą - budynek (obok Bazyliki), w którym mieszkają siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, poświęcony w 2006 roku, jako pomnik miłosierdzia dla św. Jana Pawła II.

Następnie odbyło się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Msza św. pod przewodnictwem ks. Mieczysława Miarki.

Peregrynujący Krzyż, który zawitał do Olkusza, trzymał w ręku Św. Jan Paweł II kilka dni przed odejściem do Domu Ojca, podczas pamiętnej Drogi Krzyżowej w 2005  r. Ks. Grzegorz Woszczek w swojej homilii m.in. przytoczył fragment homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Zakopanem - w 1997 roku:

„Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się Krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować Krzyż i odpowiadać na Miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża. Nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w Waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech On tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.

Eucharystia wzbogacona została muzycznie przez dziecięcą scholę, którą opiekuje się s. Katarzyna Kula i ks. Robert Żwirek. W czasie uroczystości peregrynacji na organach grał Maciej Semla. Rozdawano też obrazki z modlitwą o owoce Peregrynacji.

Odbyła się także Droga Krzyżowa prowadzona przez wspólnoty Marana Tha i Emmanuel, której przewodniczył ks. Tomasz Karaś, przypominając m.in. słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane do młodzieży: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje Chrystus…”.

Mszy św. z księżmi rodakami przewodniczył ks. Mieczysław Miarka, proboszcz, a śpiewy wykonał parafialny chór Cantores Minores Basilica Sancti Andreae pod batutą ks. Roberta Żwirka. Głębokie Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Żuławiński, przytaczając m.in. słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Skoczowie 22 maja 1995 r.: „Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa”. I dodał: Adorujemy dzisiaj Krzyż i dziękujemy za Tego, który w Krzyż Chrystusa się wtulał - św. Jana Pawła II”. Ks. Żuławiński zauważył także:

„Bóg kocha. I ten Krzyż dzisiaj nam to mówi. Bóg Ciebie kocha (…). Podczas spotkania z młodzieżą na Placu św. Jana na Lateranie 2 kwietnia 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił: "Weź Krzyż, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły Cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć. Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli przyjdziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie" (…). Święty Janie Pawle II, wiele pisałeś o Krzyżu, wiele mówiłeś o Krzyżu (…), wiele cierpiałeś, niosąc swój krzyż cierpienia i choroby – Chrystusa Krzyż. Na koniec to On, Ukrzyżowany, przytulił Ciebie, wylewając ze Swego Serca nieprzebrane morze Miłosierdzia dla nas i całego świata”. Stoimy dziś przed pokusą, by wyrzec się krzyża. „My dzisiaj, wobec tego Krzyża, wołamy do Pana Boga, że chcemy naszego życia z krzyżem, że chcemy pod krzyżem stać, że chcemy go adorować, ale również tak, jak Jezus Chrystus, chcemy ten krzyż nieść, z wielką godnością dzieci Bożych, z wielką nadzieją na życie wieczne i z tą pewnością, że w tej drodze nie jesteśmy sami: Jezus i ja”.

W koncelebrze udział brali: ks. Jan Pietraszewski, ks. Andrzej Żuławiński, ks. Michał Jamroś, ks. Rafał Małecki, ks. Artur Seweryn, ks. Leszek Żurek i ks. Paweł Paś.

Na zakończenie odspiewano Apel Jasnogórski, po którym uczczono Krzyż Chrystusa modlitwą uwielbienia prowadzoną przez wspólnotę Kol 3,2-3, wraz z ks. Grzegorzem Woszczkiem.

W poniedziałek rano odbyły się trzy Msze Święte, a wierni modlili się kolejnymi częściami różańca. Po indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu odbyła się południowa Msza św. o Krzyżu Świętym. Kazanie wygłosił ks. Robert Żwirek, który wzbogacił słowo pieśniami we własnym wykonaniu. Zauważył także, iż nie da się przejść do chwały Nieba, do zmartwychwstania inaczej jak przez zbawczą moc krzyża.

Pożegnanie Krzyża Papieskiego na placu przykościelnym odbyło się po popołudniowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. Miarki.

oprac. tekstu i zdjęcia: Tomasz Wilczyński

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.