Będzin: Biskup wyświęcił 4 nowych diakonów

Data dodania: 2022.05.29

Macie być mądrzy! O tę mądrość trzeba Pana Boga prosić, bo On jest najmądrzejszy. – powiedział do 4 nowych diakonów bp Grzegorz Kaszak w homilii podczas Mszy święceń diakonatu w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie.

Uroczystość miała miejsce 28 maja br. o godz. 10:00. Razem z sosnowieckim ordynariuszem Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów, na czele z Kanclerzem Kurii – ks. Mariuszem Karasiem oraz Rektorem Seminarium – ks. Konradem Kościkiem.

Po 5 latach formacji duchowo-intelektualnej, czterech alumnów naszego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej stanęło wobec Boga i Kościoła, aby publicznie potwierdzić swoją wolę służby, głoszenia Słowa Bożego, modlitwy Liturgią Godzin, pomocy potrzebującym oraz trwania w celibacie.

Kandydatów do święceń diakonatu przedstawił Rektor Seminarium – ks. Konrad Kościk. Pierwszy – Mateusz Błaut - pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej DM w Wolbromiu. Drugi – Konrad Jastrzębski – pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Łazach. Trzeci - Tomasz Lipień - pochodzi z parafii pw. św. Anny w Zębie (archidiecezja krakowska)Czwarty – Karol Latos – wywodzi się z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, gdzie odbywały się święcenia.

W homilii bp Kaszak nawiązał do odczytanego wcześniej tekstu z Dziejów Apostolskich, opisującego ustanowienie pierwszych siedmiu diakonów:

Duch Święty i Apostołowie podpowiadają nam, Kościołowi Sosnowieckiemu, na co zwrócić uwagę przy wyborze diakonów. Najpierw, czy mają dobrą sławę? Stąd też wzięło się moje pytanie skierowane do Księdza Rektora, który przedstawiał kandydatów – „Czy wiesz, że są tego godni?”.

Później Pismo Święte zwraca uwagę na to, czy są oni „pełni Ducha i mądrości”. W Księdze Syracha czytamy, że „cała mądrość od Boga pochodzi i jest z Nim na wieki”. Człowiek jednak może mieć udział w tej mądrości. Na podstawie całej Biblii możemy powiedzieć, że człowiekiem mądrym jest ten, kto postępuje w sposób etyczny, dobry i zgodny z Prawem Bożym. Warto to dzisiaj wszystko przypomnieć naszym drogim kandydatom do święceń diakonatu - podkreślił bp Kaszak.

Następnie sosnowiecki ordynariusz zwrócił się bezpośrednio do przyszłych diakonów:

- Drodzy synowie, niech dobry Bóg będzie zawsze i wszędzie w sposób pełny w waszych sercach, umysłach i duszach. Bądźcie także pełni mądrości Bożej. Tego wam z całego serca na to wasze piękne, diakońskie życie życzę - powiedział Biskup.

Obrzędy święceń rozpoczęły się po homilii. Ich wyjątkową chwilą jest śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas którego kandydaci do święceń, w geście pokory i powierzenia się Bogu, upadają na twarz.

Najważniejszym momentem święceń jest włożenie rąk Biskupa na głowy przyszłych diakonów oraz modlitwa konsekracyjna, którą wypowiada nad nimi:

„Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi.” (fragment modlitwy święceń)

Z dniem przyjęcia święceń i wejściem do stanu duchownego diakoni otrzymują dalmatyki, czyli szaty liturgiczne, kóre będą ubierać, pomagając Biskupowi i prezbiterom podczas sprawowania Eucharystii.

Zgodnie z tradycją, diakonom, którzy ubierają dalmatykę po raz pierwszy w życiu, pomagają proboszczowie z rodzinnych parafii lub inni kapłani, wybrani przez kandydatów.

Z przyjęciem święceń wiążą się także pierwsze zadania, które Kościół powierza nowym diakonom. Są one wypełniane podczas całorocznych praktyk duszpasterskich w wybranych parafiach diecezji. Na zakończenie uroczystości, bp Grzegorz razem z Kanclerzem Kurii – ks. Mariuszem Karasiem wręczyli nowym diakonom dekrety kierujące ich na parafie praktyk:

Dk. Mateusz Błaut – odbędzie praktyki w parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu

Dk. Konrad Jastrzębski – odbędzie praktyki w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu

Dk. Karol Latosodbędzie praktyki w parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu

Dk. Tomasz Lipień – odbędzie praktyki w parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu


Nowowyświęceni diakoni w rozmowie z Biurem Prasowym wskazali, czym dla nich jest sakrament, który przyjęli:

Dk. Mateusz Błaut: Diakonat jest dla mnie oddaniem się Panu Bogu w całości, tak rzeczywiście. Nie liczą się dla mnie jakieś cele w dalekiej przyszłości, ale tu i teraz chcę się powierzyć Panu Jezusowi.

Dk. Konrad Jastrzębski: Chciałbym się skupić na służbie Ludowi Bożemu, wszystkim ludziom, szczególnie w tych ciężkich dla nas czasach. Trzeba zanieść Dobrą Nowinę tym, którzy są strapieni i utrudzeni oraz tym, którzy potrzebują Boga i Jego Słowa.

Dk. Karol Latos: Diakon powinien być otwarty na drugiego człowieka i na ludzką biedę. Ale przede wszystkim diakonat jest dla mnie takim zapatrzeniem się w Serce Pana Jezusa i naśladowanie Go przez całe życie.

Dk. Tomasz Lipień: To kolejny etap w moim życiu. To posługa, na którą się czekało długie lata. Diakonat jest służbą - nie tylko przy ołtarzu - ale również bliźniemu, chociażby przez możliwość odwiedzania chorych z Komunią Świętą, udzielania chrztu czy asystowania przy sakramentcie małżeństwa.

Nowym diakonom życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa i hojności w ich posługiwaniu. Pamiętajmy także o wytrwałej modlitwie w intencji nowych i świętych powołań do służby kapłańskiej w diecezji sosnowieckiej.

tekst: ks. Przemysław Lech
zdjęcia: Dominik Pyrek


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.