Katecheza o wierze w sprawy ostateczne

W Roku Wiary co miesiąc rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone wierze w obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny, opracował ks. Rafał Mosoń.

Czytaj więcej

Wierzę … w grzechów odpuszczenie…

W Roku Wiary co miesiąc rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone wierze w odpuszczenie grzechów, opracował ks. Andrzej Żuławiński.

Czytaj więcej

"Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne, poświęcone naszej wierze w Kościół, który jest "jeden, święty, powszechny i apostolski" opracował ks. dr Paweł Pielka.

Czytaj więcej

"Wierzę w Ducha Świętego…" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań - o Duchu Świętym opracował ks. Michał Knapik.

Czytaj więcej

"...stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "przyjdzie sądzić żywych i umarłych" opracował ks. Szczepan Tomala.

Czytaj więcej

"Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga...." - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego" opracował ks. Paweł Górka.

Czytaj więcej

"Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" - katecheza

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał" opracował ks. Paweł Paś.

Czytaj więcej

Katecheza o męce Chrystusa

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o Chrystusie, który "umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion..." opracował ks. Piotr Madeja.

Czytaj więcej

Katecheza o wierze w Jezusa i Maryję

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Drugie z rozważań o Chrystusie – tym, „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny..." opracował ks. Andrzej Nackowski.

Czytaj więcej

Katecheza: Związki partnerskie w ocenie etyczno-moralnej

W związku z niedawnym głosowaniem sejmowym nad projektami ustaw o związkach partnerskich oraz jej reperkusjami w przestrzeni publicznej przypominamy niedawną katechezę, odczytywaną w kościołach naszej diecezji a przedstawiającą tę sprawę z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego. Jednocześnie jako wspólnota katolicka, duchownych i świeckich, razem z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem wyrażamy wdzięczność tym parlamentarzystom z różnych ugrupowań, którzy opowiedzieli się za rodziną. Możemy dziś dostrzec jaką zapłacili za to cenę, w postaci gromów i gróźb ze strony przedstawicieli mediów głównego nurtu. Choćby z tego względu ich  postawa zasługuje na szczere uznanie, wdzięczność i modlitewną pamięć, tym bardziej, że batalia, jak zapowiadają ugrupowania lewicowe, nie jest jeszcze skończona.

Redakcja strony www.diecezja.sosnowiec.pl

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.