Porzucany skarb

Jestem przekonany, że dzieci przystępujące do pierwszej Komunii św., przez rok przygotowań, szczerze zaprzyjaźniły się z Panem Jezusem. Tyle, że później, już po uroczystościach ten skarb gubią i nie jest to ich wina. To wina tych, którzy za nie odpowiadają.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.5 - Szkoła

Szkoła powinna nie tylko uczyć, ale i przekazywać konkretne wartości, aby wychowywać światłych i mądrych obywateli. Wielokrotnie zwracał na to uwagę Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak odwiedzając placówki edukacyjne na terenie naszej diecezji. Szczególne miejsce przekaz wartości zajmuje w szkołach katolickich, co także ma wpływ na odkrywanie przez uczniów życiowego powołania. W publikowanym w tym tygodniu liście do byłego dyrektora sosnowieckiego Zespołu Szkół Katolickich, ks. Rafała Pietruszki, dziękuje za to absolwent szkoły, kl. Kacper Górski.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.4 - Seminarium

W tygodniu modlitw o powołania kapłańskie trwamy w naszym cyklu wdzięczności. Zanim przybliżymy kolejne przedseminaryjne etapy kształtowania się powołania (szkołę i wspólnoty) pochylmy się nad tym szczególnym miejscem, gdzie powołania dojrzewają do przyjęcia święceń - Seminarium. List do Ojca Duchownego, ks. Tadeusza Stokowskiego, napisał kl. Przemysław Długaj.

Czytaj więcej

IV katecheza o pokucie

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że wśród aktów osoby korzystającej z sakramentu pokuty, pierwsze miejsce zajmuje żal za grzechy (nr 1451). Warto na to zwrócić uwagę, gdyż korzystając ze spowiedzi św. skupiamy się zazwyczaj na czymś innym, a mianowicie na przypomnieniu sobie i dokładnym wypowiedzeniu wszystkich grzechów. Chociaż jest to bardzo ważne, okazuje się jednak, że bynajmniej nie najważniejsze.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.3 - Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci, lektorzy i ceremoniarze to bodaj najliczniejsza wspólnota diecezji, obecna w każdej parafii. Spośród naszych kleryków zaledwie 3 nie ma za sobą ministranckiego doświadczenia. Kolejny list skierowany jest właśnie do ministrantów. Do swojego kolegi Piotra Wojdyły, z którym razem służyli przy ołtarzu w parafii św. Andrzeja Boboli w Bukownie, napisał kleryk Mateusz Wróbel. "Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą" – mówił do ministrantów Jan Paweł II. Tak właśnie przeżywali ją Piotr i Mateusz. Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.2 - Parafia

Drugi z naszych listów wdzięczności skierowany jest właśnie do proboszcza – ks. Władysława Strojka z parafii św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach. Autorem jest kl. Grzegorz Fudro. "Należy usilnie starać się o kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty wspólnot" – postulują zapisy II Polskiego Synodu Plenarnego. Łaska sakramentalna jest Boską, osobową rzeczywistością, która najpełniej realizuje się w tym, co "pomiędzy ludźmi", czyli we wspólnocie. Parafia nie jest miejscem, w którym każdy załatwia swoje sprawy z Bogiem, ale winna być przestrzenią budowania wzajemnych, twórczych relacji. To, jak parafia realizuje swoją misję przybliżania ludzi do Boga i do siebie nawzajem zależy od duszpasterzy, a przede wszystkim od stojącego na jej czele proboszcza.

Czytaj więcej

Listy wdzięczności cz.1 - Rodzice

Nie powinno dziwić, że pierwszy z naszej serii "Listów wdzięczności" skierowany jest do rodziców. Jego autorem jest kl. Przemysław Lech. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortiotak pisał o roli chrześcijańskiej rodziny: "Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Istotnie, rodzina, która jest otwarta na wartości transcendentne, która służy braciom w radości, która wykonuje swoje zadania z wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu". Zapraszamy do lektury oraz do modlitwy za nasze rodziny, aby były silne Bogiem!

Czytaj więcej

Klerycy napisali "Listy wdzięczności"

Okres Wielkanocny – 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego, to czas szczególnej wdzięczności Bogu za zbawienie, jakie dokonało się w Chrystusie. Z inicjatywy rektora sosnowieckiego Seminarium, ks. Konrada Kościka, oraz Biura Prasowego Kurii będzie to także czas, w którym klerycy wyrażą wdzięczność za swoje powołanie tym wszystkim, którzy mieli i ciągle mają na nie wpływ.

Czytaj więcej

Rachunek sumienia

Księża naszej diecezji opracowali kompendium dla spowiadających się przypominające warunki dobrej spowiedzi oraz proponujące krótki rachunek sumienia. Zachęcamy do skorzystania z tej pomocy!

Czytaj więcej

III katecheza o pokucie

W sakramencie pokuty Pan Bóg przebacza człowiekowi popełnione przez niego grzechy. Magisterium Kościoła określa grzech jako czyn ludzki, w którym człowiek, mając świadomość istniejącego porządku moralnego, narusza go dobrowolnie tzn. bez przymusu i bez wewnętrznego zniewolenia (Encyklopedia Katolicka, t.6, Lublin 1993, kol.274).

Czytaj więcej


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.