Archiwum Diecezjalne

archiwum logo

 

Archiwum Diecezji Sosnowieckiej

im. Ks. Jerzego Wolnego (ADSC)

ul. 9 Maja 2, 42-500 Będzin
(budynek parafialny przy kościele pw. Nawiedzenia NMP, os. Syberka)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel. 504 070 325

 

Dyrektor:
ks. Tomasz Zmarzły

 

 

 

Archiwum czynne we wtorki i czwartki od 9.00 do 13.00 (wyjątkowo w soboty po wcześniejszym umówieniu). Interesantów prowadzących badania genealogiczne prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i umówienie się (e-mail, tel.) na konkretny termin.

 

INFORMACJA DLA KSIĘŻY DOTYCZĄCA GROMADZENIA ZBIORÓW ARCHIWUM, PRZEKAZYWANIA DUPLIKATÓW I REJESTRU ZMIAN:

W Zarządzeniu Biskupa Sosnowieckiego w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Sosnowieckiej (L.dz. 1692/2015) z 2 października 2015 r. znajduje się zapis: Księgi i starsze archiwalia, których nie używa się podczas bieżącego działania kancelarii parafialnej, znajdujące się w posiadaniu parafii a wytworzone przed 1939 r., tj. księgi metrykalne (ochrzczonych, małżeństw i zmarłych oraz Pierwszej Komunii św., i bierzmowanych), wszelkiego rodzaju dokumenty, druki (mszały, księgi obrzędów, itp.) należy przekazać w obowiązkowy depozyt do Archiwum. Troska o przejęcie archiwaliów spoczywa na pracownikach Archiwum. W związku z tym najstarsze archiwalia wytworzone do 1917 r. należy przekazać obowiązkowo do Archiwum w celu odpowiedniego ich zabezpieczenia i uchronienia przed zniszczeniem. Do działalności kancelarii parafialnej wystarczą dokumenty z ostatnich 100 lat.

Do Archiwum przekazujemy duplikaty ksiąg chrztów, małżeństw i zmarłych od momentu utworzenia diecezji sosnowieckiej w 1992 r. Jeśli na parafii znajdują się starsze duplikaty, np. od momentu utworzenia parafii, to również je oddajemy do Archiwum. Przywozimy tylko te księgi, które są już zakończone i w takim stanie, jak znajdowały się w biurze parafialnym (nie oprawiamy).

Po przekazaniu ich do Archiwum należy prowadzić rejestr zmian (do pobrania), który należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Archiwum po zakończeniu roku kalendarzowego. Wpisujemy tam informacje m.in. o zawarciu małżeństwa, zmianie imienia czy wystąpieniu z Kościoła (sakramentu bierzmowania nie wpisujemy). Rejestr zmian w księgach metrykalnych można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Archiwum.

Należy zachować ostrożność przy udostępnianiu metrykaliów. Osoby prowadzące badania naukowe czy genealogiczne lub chcący digitalizować zbiory winny uzyskać zgodę Archiwum, by korzystając z uprzejmości Księdza Proboszcza podjąć dalsze działania. Każda parafia udostępniająca zbiory winna skorzystać z formularza ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA (do pobrania), które wypełnia zainteresowany, a następnie przekazuje do archiwum parafialnego.

 

 

DO POBRANIA:

STATUT ARCHIWUM (doc)

Rejestr zmian wpisów w księgach metrykalnych (doc)

Zgłoszenie użytkownika (doc)

 

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży

"Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich".

16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała "Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich". Dokument zobowiązywał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski uczyniła to już wcześniej wydając stosowne normy 20 czerwca 2009 r. Jednakże po otrzymaniu okólnika Stolicy Apostolskiej nastąpiła konieczność ich uzupełnienia. Na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: "Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia". Z kolei na zebraniu plenarnym 8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do "Wytycznych". Określają one precyzyjne reguły postępowania w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument pt. "Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce". Po upływie kilku miesięcy Stolica Apostolska zgłosiła swoje uwagi i uzupełnienia przekazując je polskiemu Episkopatowi. Wprowadzone zostały one na wniosek Rady Prawnej KEP na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu 11 czerwca 2014 r. Dokumenty te następnie zostały ponownie przekazane Stolicy Apostolskiej, a po ich przejrzeniu i zaakceptowaniu obowiązują już na gruncie Kościoła w Polsce od października 2014 r.

W dokumencie nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie (http://cod.ignatianum.edu.pl/), którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

W poszczególnych diecezjach zostali mianowani Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i "Wytycznymi" Konferencji Episkopatu Polski. W Diecezji Sosnowieckiej rolę tę pełni ks. Rafał Pietruszka.

 

Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji sosnowieckiej

Ks. Rafał Pietruszka

Ul. Wawel 19

41-200 Sosnowiec

Tel. 794 167 688

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Posługa w stałym konfesjonale

Grafik posługi kapłańskiej w stałym konfesjonale w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (tak zwany "kościółek kolejowy" obok Dworca PKP, przy ul. 3-go Maja 20A) - 20-25 listopada. Przypominamy, że spowiedź odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 12.30 oraz 15.00 - 18.00. W sobotę 8.30-12.00 oraz 17.00 - 18.00. Dni wolne od dyżurów: Nowy Rok, 6 stycznia, 15 sierpnia, 1 listopada, Boże Ciało, Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia (w Wigilię dyżur do g. 12).

Czytaj więcej

Spotkania Małżeńskie

CHARYZMAT I MISJA W KOŚCIELE.

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym i formacyjnym małżeństw, a przez to i rodziny, mającym na celu odnowienie więzi małżeńskiej. Podstawową formą pracy SM są dwudniowe weekendowe rekolekcje zamknięte prowadzone przez trzy pary małżeńskie i księdza. Ich treścią jest dialog męża i żony, zmierzający do głębszego zrozumienia, zwiększenia wzajemnego zaufania oraz akceptacji. Nie jest on celem samym w sobie, ale prowadzi do autentycznego spotkania osób: małżonków między sobą i z Bogiem. W środowisku „Spotkań Małżeńskich" zostały wypracowane zasady dialogu, rozumianego jako sposób rozwijania więzi w rodzinie, z innymi ludźmi, jako postawa życiowa i sposób obecności w świecie.

Więcej informacji można znaleźć pod adresami: www.spotkaniamalzenskie.pl oraz

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/wiecej-o-spotkaniach-malzenskich/czym-sa-spotkania-malzenskie

 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE W DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ.

Poczynając od 1993 r z inicjatywy i zachęty księdza Józefa Guta, ówczesnego wikarego w parafii MB Nieustającej Pomocy w Jaworznie, pary małżeńskie z Jaworzna zaczęły uczestniczyć w weekendach organizowanych przez ośrodek krakowski Spotkań Małżeńskich. Wiosną 1995 r odbył się w parafii pierwszy cykl Wieczorów dla Zakochanych, w którym uczestniczyło blisko 30 par. Do chwili obecnej w Wieczorach dla Zakochanych oraz wyjazdowych Rekolekcjach dla Narzeczonych uczestniczyło łącznie ponad 570 par.

We wrześniu 1998 r z pomocą pary liderów z ośrodka krakowskiego odbył się pierwszy w diecezji „Weekend Małżeński". Od tamtej pory w zorganizowanych przez nasz ośrodek rekolekcjach małżeńskich uczestniczyło ponad 200 małżeństw oraz 16 kapłanów i kleryków. Osoby duchowne uczestniczące w takich rekolekcjach pogłębiają swój dialog z Bogiem oraz pomiędzy sobą. Zdobywając doświadczenie dialogu księża mogą także wspomagać swoją posługą duszpasterstwo rodzin w ramach Spotkań Małżeńskich lub innych wspólnot.

Aktualnie nasz ośrodek tworzy 11 małżeństw oraz 3 kapłanów, pracujących w różnych parafiach diecezji. Zgodnie ze statutem, od 2004 r działaniami ośrodka kieruje Zarząd złożony z 4 małżeństw.

Zapraszamy także Was – drodzy małżonkowie i narzeczeni – na spotkanie ze sobą i z Bogiem poprzez DIALOG

Aktualne terminy rekolekcji oraz kontakty do zgłoszenia uczestnictwa podane są tutaj:

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/terminy-i-miejsca

Centrum Służby Rodzinie

Dyrektor

ks. Grzegorz Koss

www.rodzina.sosnowiec.pl

 

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu to interdyscyplinarna poradnia, w której każda zgłaszająca się osoba lub rodzina otrzyma nieodpłatną pomoc:

• psychologa

• pedagoga

• terapeuty rodzin

• nauczyciela metod naturalnego planowania rodziny

• prawnika

• socjoterapeuty uzależnień

• duszpasterza (spowiednika, kierownika duchowego)

• punktu aktywizacji osób bezrobotnych

Współpracuje z nami także:

Katolicki Telefon Zaufania

(32) 29 29 893 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 - 21.00.

W naszym Centrum można również uzyskać wiele informacji o innych placówkach niosących pomoc w różnych sytuacjach życiowych.

Kontakt z Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu:

Telefon:

tel. (32) 269 51 70 - sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.30. Wszystkie wizyty po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Skautów 1

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 644 320 1060

REGON: 278282342

RACHUNEK BANKOWY: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Katowicach

78 1240 1330 1111 0010 0318 2467

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum Służby Rodzinie poza działalnością Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego są bezpłatne.

Wspólnota Betlejem

Chrześcijański Dom Modlitwy i Życia z Ubogimi „Betlejem”

43 – 605 Jaworzno, ul. Długa 16

www.wspolnotabetlejem.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Duszpasterz Wspólnoty: ks. Mirosław Tosza

 

Kana

kanaCentrum Edukacji i Wychowania Młodzieży Kana

ul. Legionów 10,
41 - 200 Sosnowiec, Polska

Sekretariat jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30 - 18.30
+48 / 32 / 363 10 30
+48 / 32 / 363 10 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." width="8" height="8" src="http://www.kana.sosnowiec.pl/images/square1.gif">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.kana.sosnowiec.pl


Dyrektor: Magdalena Kielska
Asystent: ks. Paweł Brańka

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA, będąc organizacją działającą na rzecz pożytku publicznego, w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z młodzieżą, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i środków, adekwatnych do mentalności współczesnego młodego człowieka.

I IDEA

Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu otworzyło swoje drzwi po raz pierwszy w 2004 roku. Właśnie wówczas zainicjowano aktywność tej organizacji pozarządowej, która działając w ramach pożytku publicznego podejmuje wysiłki na rzecz prawidłowego psycho-ruchowego rozwoju młodzieży.

            Powstanie takiej właśnie instytucji było podyktowane potrzebą społeczną, ale i potrzebą serca. Idea powstania KANY zrodziła się wraz z wizytą Ojca Święta Jana Pawła II w Sosnowcu i spotkała się z wielką aprobatą śp. Biskupa Adama Śmigielskiego SDB, pierwszego Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej, przyjaciela młodzieży. Poprzez stworzenie możliwości rozwoju młodym mieszkańcom regionu, często pochodzącym z rodzin niezamożnych, dotkniętych problemem bezrobocia, zagrożeniami społecznymi lub niepełnosprawnością KANA stanowi hołd oddany Papieżowi Polakowi, ale jest przede wszystkim odpowiedzią na Jego nauczanie i troskę o młodzież.

II PROPOZYCJE

Młodzież odwiedzająca Centrum może korzystać z propozycji edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

1. Edukacja

Na zainteresowanych czekają:

- kursy języków obcych,

- kursy komputerowe,

- kursy przygotowujące do matury oraz egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto młodzież, mająca trudności w nauce, może skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych korepetycji.

2. Kultura

W KANIE działa Ambitne KINO Studyjne, mini galeria sztuki KANA Art – Manufaktura Sztuki Młodych, a także wypożyczalnia nowości wydawniczych KANApa Literacka. KANA promuje młode talenty, organizując wernisaże sztuki, a także oferuje kursy tańca oraz spotkania miłośników sztuki kulinarnej z różnych zakątków świata.

3. Sport

W KANIE działa profesjonalnie wyposażona siłownia, gdzie instruktor pomaga obsłużyć urządzenia i czuwa nad bezpieczeństwem ćwiczących. Mieszkańcy miasta mogą także wybierać wśród licznych propozycji zajęć fitness.

Centrum prowadzi blok poradniczy, w ramach którego diecezjanie mogą skorzystać m.in. z porady prawnika, psychologa i duszpasterza.

KANA od kilku lat realizuje również projekt przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta Sosnowca, umożliwiając wielu z nich podjęcie edukacji, pracy lub dając szansę na normalne uczestniczenie w życiu społecznym i towarzyskim.

Najważniejsze jednak, że większość swoich propozycji KANA udostępnia młodzieży, na określonych warunkach, bezpłatnie.

W 2008 roku KANA zainicjowała działalność restauracji AfreeKANA. To miejsce szczególne w Sosnowcu. Młodzież może się tu bezpiecznie spotkać, spędzając czas wolny i korzystając z tanich i smacznych posiłków. AfreeKANA nie serwuje alkoholu, jest także wolna od tytoniu. Uroku wnętrzu dodaje ekspozycja fotografii Marcina Kydryńskiego. W lecie na gości czeka ogródek. AfreeKANA włącza się w akcje charytatywne na rzecz Afryki, m.in. poprzez włączenie się w program adopcji na odległość. Fotografie zaadoptowanych przez KANĘ dzieci z Zambii można zobaczyć w sali głównej, a korzystając z oferty AfreeKANY – włączyć się w opiekę nad nimi i stworzenie im warunków do nauki i rozwoju w ich rodzinnej wiosce.

KANA nieustannie podejmuje wysiłki na rzecz wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, z roku na rok poszerzając swoją ofertę dla młodych.

Centrum, choć z nazwy skierowane do młodzieży, nie zapomina również o osobach starszych. W KANIE odbywają się spotkania okolicznościowe, które służą integracji osób w podeszłym wieku, często samotnych. Seniorzy mogą też korzystać z wybranych przez siebie propozycji KANY – edukacyjnych, kulturalnych i sportowych!

Serdecznie zapraszamy!

Egzorcyści

Dekretem ks. bp. Grzegorza Kaszaka ustanowionych zostało trzech egzorcystów, którzy pełnić będą tę posługę na terenie diecezji sosnowieckiej. Jej pełnienie odbywa się ściśle według Rytuału Rzymskiego odnowionego zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. "Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne" wydane zostały z upoważnienia Jana Pawła II. Księża spotykają się także na modlitwie w intencji osób, które zgłoszą się z prośbą o ich posługę.

Egzorcystami w diecezji sosnowieckiej obecnie są:

ks. Mirosław Jadłosz, ul. Jagiellońska 2A, 41-200 Sosnowiec, tel. 883 014 883;

ks. Mieczysław Miarka, ul. Szpitalna 1, 32 - 300 Olkusz, tel. 32 643 08 91;

ks. Dariusz Nowak, ul. Gen. Władysława Andersa 93, 41-208 Sosnowiec; tel. 692 440 660.

Dom św. Józefa w Będzinie

Dom św. Józefa

41-300 Będzin, ul. Stawowa 26

Centrala Domu: +48 32 762 03 50, tel. / fax: +48 32 733 61 02

Dyrektor: ks. Rafał Stępniewski

 

Mieszkańcy:

Księża emeryci i renciści:

ks. Błasik Franciszek

ks. Błaszczyk Jan

ks. Doroszewski Jacek

ks. Dziurski Józef

ks. Foryś Maciej

ks. Ilków Emil

ks. Idasiak Antoni

ks. Jacuński Zbigniew

ks. Jankowski Marian

ks. Jaśkiewicz Władysław

ks. Kamiński Tadeusz

ks. Kościelny Józef

ks. Kozłowski Zbigniew

ks. Malasiewicz Karol

ks. Ośródka Józef

ks. Pasierb Adam

ks. Przebięda Stanisław

ks. Sobczyk Leonard

ks. Stępień Tadeusz

ks. Stokowski Tadeusz

ks. Syrek Kazimierz

ks. Szkoc Jan

ks. Sztama Edward

ks. Szwarcer Antoni

ks. Tomczyk Czesław

ks. Torbus Włodzimierz

ks. Walusiński Stefan

ks. Woźniak Zygmunt

ks. Zagórski Leonard

 

Pozostali Księża:

ks. Borda Michał

ks. Karaś Mariusz

ks. Koss Grzegorz

ks. Sobierajski Paweł

ks. Stępniewski Rafał

ks. Strona Jan

 

W budynku znajduje się też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas dla osób chorych i starszych. Informacje o jego działalności można znaleźć TUTAJ

Caritas

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

adres: ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

tel: +48 (32) 363 03 70

fax: +48 (32) 363 03 71

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.sosnowiec.caritas.pl

Dyrektor:

ks. Tomasz Folga

 

Sekretariat

P. Krystyna Tomaszewska

tel/fax: +48 (32) 363 03 70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Księgowość:

41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5

tel/fax: 48 (32) 363 03 70

 

Wspieraj regularnie

Zostań Przyjacielem Caritas! Przyjaciele Caritas, to grupa ludzi z różnych środowisk, z różnych miejsc zamieszkania i o różnych poglądach. Łączy ich świadomość trudu zarabiania pieniędzy, chęć mądrego ich wykorzystania oraz wrażliwe serce. Wspierają programy pomocy dzieciom, aktywizacji młodzieży oraz działalność opiekuńczą Sosnowieckiego Caritasu, gdyż wspieranie lokalnej społeczności stanowi dla nich realną wartość, a sami nie mają czasu by zaangażować się społecznie.

Dołącz do Klubu Przyjaciół Caritas, wspieraj regularnie i obserwuj razem z nami jak zainwestowane środki przekuwane są w cichą pomoc, na która liczy tak wiele osób!

Odwiedź stronę:

http://sosnowiec.caritas.pl/przyjaciele/

przekaż 10zł i ciesz się mądrym pomaganiem

w Klubie Przyjaciół Caritas!

 

Placówki Caritas:

Stacja Opieki Caritas i Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego:

41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5.

tel: +48 (32) 293 44 29

Przedszkole Caritas „Radosna Wyspa":

41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5.

tel: +48 604 539 019

Noclegownie:

Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 25.

tel: +48 (32) 266 22 26

Dąbrowa Górnicza

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31.

tel: +48 (32) 268 89 82

Domy dla bezdomnych:

Dąbrowa Górnicza

41-300 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 6.

tel: +48 (32) 268 92 69

Będzin-Łagisza

42-504 Będzin, ul. Energetyczna 10.

tel: +48 (32) 267 19 46

Kuchnia dla ubogich:

32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 16.

Magazyny Caritas:

41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 25.

tel: +48 (32) 293 50 34

Świetlica środowiskowa „Mapet"

przy Parafii Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Szczakowej

43 – 602 Jaworzno, ul. Sobieskiego 1

Świetlica środowiskowa „Dzieciniec miłości"

przy Parafii Katedralnej w Sosnowcu

41 – 200 Sosnowiec, ul. Kościelna 1


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.