Kalendarz diecezjalny - czerwiec

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA OGÓLNA:

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (biały lub czerwony, MR s.131’’, 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24).Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów oraz o powołania.

1 VI - CZWARTEK - ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA - wspomnienie obowiązkowe
Nowenna do Ducha Świętego. Dzień Dziecka.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 22, 30; 23, 6-11; J 17, 20-26.

 

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186" lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające (KLP s.232n).

 

2 VI - PIĄTEK VII TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Nowenna do Ducha Świętego.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 25, 13-21; J 21, 15-19.
Albo:
ŚW. MARCELINA i PIOTRA, MĘCZENNIKÓW - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Rocznica sakramentu święceń:
1974 - księża: Grela, Stemplewski.
2001 - księża: Borda, Jadłosz, Kafel, Kuś P., Majewski, Molęcki, Morawiec, Pawłowski, Pelc, Pielka, Sowiński.

 

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi (KLP s.236n).

 

3 VI - SOBOTA - ŚW. KAROLA LWANGI i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW - wspomnienie obowiązkowe
Nowenna do Ducha Świętego.
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 28, 16-20. 30-31; J 21, 20-25.
Dzień imienin: Leszka
obchodzą księża: Kapela, Kleszcz, Kołczyk, Łuszcz, Styczeń, Turek, Żurek.
Rocznica sakramentu święceń:
1984 - ksiądz Lang MI,
1990 - księża: Ciołek, Markowicz, Michalak, Patyk, Płatek, Sablik, Sobera, Wyjadłowski, Żmuda.
1995 - księża: Kucharczyk J., Małodobry G., Olejnik, Pasternak M., Piwowarski, Słowikowski Z.
2006 - księża: Janiczek, Karaś T., Kołakowski, Kościk, Łajca, Mruk.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Stanisław Wojtuszkiewicz (Lublin, Urzędów).
Wieczorem:
LG: I Nieszpory z uroczystości Zesłania Ducha Świętego (LG, t.II, s.793n).
Msza: ## (czerwony) wł. z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, Chwała, Wierzę, Pf o Zesłaniu Ducha Świętego - nr 27, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: "Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja".
Czytania: Rdz 11, 1-9 lub Wj 19, 3-8a.16-20b lub Ez 37, 1-14 lub Jl 3, 1-5; Rz 8, 22-27; J 7, 37-39.

 

UWAGA:
Po I Nieszporach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego należy wynieść z prezbiterium figurę Zmartwychwstałego. Paschał i krzyż paschalny pozostają przy ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. Za pobożne, publiczne odmówienie hymnu "O Stworzycielu Duchu, przyjdź" można uzyskać odpust zupełny.
2. W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
3. W przyszłą Niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

4 VI - NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.II, s.793n).
Msza: ## (czerwony) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Zesłaniu Ducha Świętego - nr 27, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: "Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja".
Czytania: Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13; Sekwencja; J 20, 19-23.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Zesłania Ducha Świętego w Sosnowcu i Ząbkowicach.

 

UWAGA:
Po Komplecie kończy się Okres Wielkanocny. Paschał przenosi się i ze czcią umieszcza obok chrzcielnicy. Od niego podczas udzielania chrztu zapala się świece dla ochrzczonych. Od jutra odmawia się modlitwę "Anioł Pański" zamiast "Królowo nieba wesel się, Alleluja".

ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN - TOM III

Obowiązuje cykl A niedzielnych czytań mszalnych, a w dni powszednie cykl I.

 

OKRES ZWYKŁY

1. W okresie Zwykłym Kościół nie obchodzi jakiejś szczególnej tajemnicy, ale rozważa misterium Chrystusa w całej pełni, a czyni to zwłaszcza w każdą niedzielę (ONRLK 43). W tym roku druga część okresu Zwykłego rozpoczyna się od IX tygodnia.

2. Jako Mszę św. z dnia powszedniego można wybrać formularz z poprzedniej Niedzieli albo z jakiejkolwiek Niedzieli zwykłej. Mając na względzie dobro duchowe wiernych czytania należy brać zasadniczo z lekcjonarza codziennego.

3. Ilekroć w dzień powszedni w ciągu roku przypada wspomnienie dowolne, można wybrać oficjum i Mszę św. z dnia powszedniego albo ze wspomnienia dowolnego. We wspomnienia świętych odmawia się prefację o świętych lub zwykłą.

4. W dni powszednie Okresu Zwykłego oprócz Mszy św. z dnia albo ze wspomnienia dowolnego można odprawić Mszę św. o którymkolwiek świętym wpisanym na dany dzień w Martyrologium albo Mszę św. w różnych potrzebach lub wotywną albo Mszę za zmarłych.

5. Gdy kapłan celebruje z udziałem ludu, powinien na pierwszym miejscu zwrócić uwagę na dobro duchowe wiernych i strzec się, aby nie narzucać swoich upodobań. Dla tej samej przyczyny w sposób umiarkowany należy wybierać formularze za zmarłych. Każda bowiem Msza jest składana tak za żywych, jak i za zmarłych (OWMR 355c).

 

5 VI - PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA
LG: Of wł. (LG, t. III, s.1207n), I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł. (MR s.73’), Chwała, Pf o NMP - nr 57.
Czytania: (L, t.VI, s.148n) Rdz 3, 9-15,20 (Dz 1, 12-14); J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub Łk 1, 26-38.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. NMP, Matki Kościoła w Dąbrowie Górniczej-Ujejscu.
Rocznica śmierci:
2013 - ksiądz Kazimierz Pantak (Pradła).

 

6 VI - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IX Niedziela zwykła.
Czytania: Tb 2, 10-23; Mk 12, 13-17.
Albo:
ŚW. NORBERTA, BISKUPA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub o zakonnikach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1992 - księża: Barcicki W., Bigaj Z., Drzewiecki, Machura, Mańka, Mróz, Mularczyk J., Walczak.

 

7 VI - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IX Niedziela zwykła.
Czytania: Tb 3, 1-11. 24-25; Mk 12, 18-27.
Dzień imienin:
obchodzą księża Wiesław Żmija i Robert Żwirek.
Rocznica sakramentu święceń:
1981 - księża: Dębski, Foryś, Rozpończyk, Skoczny, Straż, Wyporski.
1986 - księża: Kapela, Luty, Łuszcz, Noga, Śpiechowicz, Świeca, Żurek.
2003 - księża: Dydak, Karoń, Kordaszewski, Pietruszka, Tetela, Tracz
2014 - księża - Gaik, Kuzia, Kwoka, Sproncel.

 

8 VI - CZWARTEK - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO i WIECZNEGO KAPŁANA
LG: Of wł. (Dodatek), I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł. (Dodatek), Chwała, Pf na Mszę Krzyżma - nr 78.
Czytania: Rdz 22, 9-18 (Hbr 10, 4-10); Mt 26, 36-42
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu.
pw. św. Jadwigi Królowej w Dąbrowie Górniczej.

 

9 VI - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) IX Niedziela zwykła.
Czytania: Tb 11, 5-17; Mk 12, 35-37.
Albo:
ŚW. EFREMA, DIAKONA i DOKTORA KOŚCIOŁA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o doktorach Kościoła, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1963 - księża: Pantak, Witkowski A.
1990 - księża: Glanowski, Piekarz, Sobierajski, Wyka, Uliniarz.

 

10 VI - SOBOTA - BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory z dziesiątej Niedzieli zwykłej.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła nr 36-41
Czytania: Tb 12, 1. 5-15. 20; Mk 12, 38-44.
Rocznica sakramentu święceń:
1973 - księża: Migocki, Sarowski, Włodarczyk.
1984 - księża: Adrjanek, Gliszta, Jarząbek, Kołczyk, Pasierb, Sroka J., Stępień A., Tabor, Turlejski s., Wilk.
2000 - księża: Górka P., Małecki, Polit, Stępniewski, Zmarzły.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy.
2. Miesiąc czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do kultywowania tradycyjnych form nabożeństwa. Szczególnie zachęcamy do śpiewania litanii oraz odnowienia praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, opartej na obietnicach przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque.
3. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pamiętajmy o przygotowaniu w naszej parafii dekoracji domów i okien, przygotowaniu ołtarzy, służby liturgicznej i procesji w samą uroczystość oraz podczas całej oktawy.
4. W środę przypada 47. rocznica święceń kapłańskich Księdza Biskupa Piotra Skuchy.

 

11 VI - NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG t. III, s.479n), II tydzień psałterza.
Msza: ## (biały) wł. (MR s.276n), Chwała, Wierzę, Pf o Najświętszej Trójcy - nr 42, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.III, s.377n) Wj 34, 4b-6.8-9; 2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Trójcy w Będzinie, Błędowie i Braciejówce.
Rocznica sakramentu święceń:
1960 - ksiądz Styczeń.
1977 - ksiądz Parkita.
1983 - księża: Stach W., Tyszko.
1988 - księża: Kazior, Knap, Kołomański, Szczęsny K.
2011 - księża: Bunia, Jamroś, Jarząbek T., Mocjan M., Lisowski, Mosoń, Rzemiński, Tomala.

 

12 VI - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza,
Msza: (zielony) X Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 1, 1-7 ; Mt 5, 1-12
Rocznica sakramentu święceń:
1968 - ksiądz Maj.
1971 - księża: Doroszewski, Gawron.

 

13 VI - WTOREK - NIEPOKALANEGO SERCA NMP - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, (LG, t.III, s.1288n), II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. (MR s.103’n), 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: 2 Kor 1, 18-22; Mt 5, 13-16.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu, Nowej Wsi i Wojkowicach.
Dzień imienin: Antoniego
obchodzą księża: Cichor, Idasiak, Kwiatkowski, Mańka, Nowak, Szwarcer.

 

14 VI - ŚRODA - BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA i MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
18. rocznica wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu.
LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek, s.14), II tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Msza: (czerwony) wł. (MR Dodatek, s.10), Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 3, 4-11; Mt 5, 17-19.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. bł. Michała Kozala w Preczowie.
Rocznica sakramentu święceń:
1970 - ksiądz biskup Piotr Skucha.
1975 - ksiądz Światowiec.

UWAGA:
1. Jutro po głównej Mszy św. uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa urządzamy procesję teoforyczną (Komunia święta i kult Tajemnicy Eucharystii poza Mszą świętą, Katowice 1985, s.50n).
2. Msza św. kończy się modlitwą po Komunii św. Hymn "Ciebie, Boga, wysławiamy" śpiewa się po procesji w kościele. Podczas końcowych zwrotek kapłan okadza Najświętszy Sakrament, następnie śpiewa modlitwę i udziela wiernym błogosławieństwa.
3. W dni następujące po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa można urządzać procesję teoforyczną. Przez siedem dni celebruje się Msze św. o Najświętszym Sakramencie (biały, MRs.182", Chwała, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie - nr 46-47). Wystawienie odbywa się po Mszy św. Opuszcza się obrzędy zakończenia.

 

15 VI - CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t.III, s.494n).
Msza: ## (biały) wł. (MR s.278n), Chwała, Wierzę, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie - nr 46-47.
Czytania: (L, t.III, s.385n) Pwt 8, 2-3.14b-16a; 1 Kor 10, 16-17; J 6, 51-58.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.
Rocznica sakramentu święceń:
1991 - księża: Białek, Górka A., Kania, Wróbel M., Żmija.

 

16 VI - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości św. Alberta Chmielowskiego.
Msza: (zielony) X Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 4, 7-15; Mt 5, 27-32.
Rocznica sakramentu święceń:
1974 - ksiądz Manterys.

 

17 VI - SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA - GŁÓWNEGO PATRONA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
LG: Of wł. (LG, t.III, s.1241n).
Msza: # (biały) wł. (MR Dodatek, s.11n), Chwała, Wierzę, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74
Czytania: (L, t.VI, s.167n) Iz 58,6-11; 1 Kor 1,26-31; Mk 10,17-30.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Brata Alberta w Będzinie, Jaworznie-Pieczyskach i Sosnowcu.
Rocznica sakramentu święceń:
1956 - ksiądz Fert.

 

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj jedenasta Niedziela zwykła. 28. rocznica święceń kapłańskich Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.
2. W czwartek po procesji kończącej obchody tzw. oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.
3. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odprawimy specjalne nabożeństwo z aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Zbawiciela. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. W sobotę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

 

18 VI – JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z jedenastej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Wj 19, 1-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8.
Rocznica sakramentu święceń:
1989 - ksiądz biskup Grzegorz Kaszak.
1966 - księża: Idasiak, Syrek.
1967 - księża: Grodek, Turek.

 

19 VI - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42.
Albo:
ŚW. ROMUALDA, OPATA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1965 - księża: Jaśkiewicz, Wójs.
1996 - ksiądz Ludera.

 

20 VI - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48.
Rocznica sakramentu święceń:
1964 - ksiądz Kozłowski.
1965 - księża: Ośródka, Wróbel Z., Zagórski.

 

21 VI - ŚRODA - ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6. 16-18.
Rocznica śmierci:
2001 - ksiądz Marian Bogus (Dobieszowice).

 

22 VI - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza, I Nieszpory z Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Msza: (zielony) XI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 2 Kor 11, 1-11;Mt 6, 7-15.
Albo:
ŚW. PAULINA z NOLI, BISKUPA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. JANA FISHERA, BISKUPA i TOMASZA MORE’A, MĘCZENNIKÓW - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

 

23 VI - PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Dzień Ojca.
LG: Of wł. (LG, t.III, s.512n).
Msza: # (biały) wł. (MR s.279n), Chwała, Wierzę, Pf o NSPJ - nr 48.
Czytania: Pwt 7, 6-11; 1 J 4, 7-16; Mt 11, 25-30.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, Dobieszowicach, DzwonoSierbowicach, Jaworznie, Kwaśniowie, Łazach, Siewierzu, Sosnowcu, Strzemieszycach, Sułoszowej i Wysokiej.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Waldemar Kuś.

 

24 VI - SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
LG: Of wł. (LG, t.III, s.1253n).
Msza: # (biały) wł.: w wigilię, w dzień, Chwała, Wierzę, Pf o św. Janie Chrzcicielu - nr 64, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie, Bukownie, Jangrocie, Pilicy, Porębie Górnej, Sosnowcu, Tąpkowicach i Żelisławicach.
Dzień imienin: Jana
obchodzą księża: Błaszczyk, Dyliński, Gaik, Kierat, Kononow, Lubieniecki, Nowak, Orzeszyna, Piekarski, Rogowski, Strona, Szkoc, Światowiec, Wieczorek.

 

ZMIANA LEKCJONARZA - TOM IV

 

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwunasta Niedziela zwykła w roku liturgicznym.
2. W czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
3. Także w czwartek przypada dzień imienin Księdza Biskupa Piotra Skuchy. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach, aby dobry Bóg darzył Go obficie swoim błogosławieństwem, a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.

 

25 VI – DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwunastej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33.

 

26 VI - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Rdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5.
Rocznica sakramentu święceń:
1955 - księża: Fornal.

 

27 VI - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Rdz 13, 2.5-18; Mt 7, 6.12-14.
Albo:
NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: (L, t.VI, s.187n) Iz 7,10-14; Ap 12,1.3-6a.10ab; J 19,25-27.
Albo:
ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Ciężkowicach, Jaworznie, Kluczach i Sosnowcu.
Dzień imienin: Władysława
obchodzą księża: Barcicki, Golis, Jasica, Jaśkiewicz, Stępień, Strojek.
Rocznica sakramentu święceń:
1954 - ksiądz Szkoc.

 

W kościołach i kaplicach miasta Jaworzna:
27 VI - WTOREK - UROCZYSTOŚĆ NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - PATRONKI MIASTA JAWORZNA
LG: Of wł. (LG t.III, s.1269n), III tydzień psałterza, I i II Nieszpory z uroczystości NMP Nieustającej Pomocy.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: (L, t.VI, s.187n) Iz 7, 10-14; Ap 12, 1.3-6a.10ab; J 19, 25-27.

 

28 VI - ŚRODA - ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA i MĘCZENNIKA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Rdz 15, 1-12. 17-18 ; Mt 7, 15-20.
Dzień imienin: Ireneusza
obchodzą księża: Kajdas, Kwoka.
Rocznica sakramentu święceń:
1953 - ksiądz Golis.

 

29 VI - CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA
LG: Of wł. (LG, t.III, s.1274n).
Msza: # (czerwony) wł.: w wigilię, w dzień, Chwała, Wierzę, Pf o św. Apostołach Piotrze i Pawle - nr 66.
Czytania w wigilię: (L, t.VI, s.191n) Dz 3, 1-10; Ga 1, 11-20; J 21, 15-19.
Czytania w dzień: Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9.17-18; Mt 16, 13-19.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzykawce, Psarach i Sosnowiec--Maczki
Dzień imienin: Piotra
obchodzi ksiądz biskup Piotr Skucha oraz księża: Bardo, Janiczek, Kocot, Kos, Kubat, Madeja, Markowicz, Niedziela, Noga, Pilśniak, Ryż, Tyszko, Warchoł.
Dzień imienin: Pawła
obchodzą księża: Brańka, Cicirko, Gielec, Kempiński, Kurczab, Kuś, Łajca, Majewski, Nowak, Paś. Pielka, Rozpiątkowski, Sobierajski, Sproncel, Stanisz.
Rocznica sakramentu święceń:
1959 - ksiądz Torbus.
1960 - księża: Kamiński, Stokowski, Sztama.
1961 - księża: Błasik, Jankowski, Strzelczyk.
1962 - księża: Dziurski, Przebięda.
1995 - księża: Grojec, Warchoł
Rocznica śmierci:
1999 - ksiądz Zdzisław Sydor (Kielce, Mostek).

 

30 VI - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XII Niedziela zwykła,1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Rdz 17, 1. 9-10. 15-22; Mt 8, 1-4.
Albo:
ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Rocznica sakramentu święceń:
1982 - ksiądz Wolski.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.