Akolitat i lektorat - klerycy z nowymi posługami

Data dodania: 2018.02.18

Słowo Boże i Ciało Chrystusa to dwie niezwykle ważne rzeczywistości w życiu każdego katolika. To przecież właśnie przez Swoje Słowo, zawarte w Piśmie Świętym, Bóg zwraca się do swojego ludu i wprowadza go na ścieżki Mądrości. Poprzez te Słowa, Bóg spotyka się z każdym z nas, jako nie tylko nasz nauczyciel, lecz także jako Ojciec, Brat i Przyjaciel. Podobnie, a może nawet w jeszcze większym stopniu, to spotkanie dokonuje się, kiedy kapłan podaje nam do ust maleńką hostię, pod której postacią kryje się Wszechmogący i Miłosierny Bóg. W obydwu przypadkach wyraża się wielka Miłość Boga do ludzi, do każdego z nas.

Tymi, którzy wskazują i przybliżają nam rzeczywistość Bożego Słowa i Ciała są kapłani. Pojawia się pytanie: kiedy kapłan, a właściwie w pierwszej kolejności kleryk, otrzymuje tę wielką łaskę, jaką jest głoszenie Słowa Bożego i rozdawanie Jego Ciała? Dokonuje się to już podczas formacji alumnów przygotowujących się do kapłaństwa w Seminarium, kiedy podczas Mszy Świętej biskup w imieniu Kościoła Świętego udziela kandydatom z roku III posługę lektoratu, z kolei klerykom roku IV zostaje udzielona posługa akolitatu. W naszym WSD Diecezji Sosnowieckiej wydarzenie to miało miejsce w ostatnią sobotę. Posługę lektora przyjął kleryk Wojciech Jarczyk z roku trzeciego, natomiast z roku czwartego akolitat przyjęli klerycy Adam Rogal i Jakub Zuchowicz. Jest to dla nich wielkie wyróżnienie, ale równocześnie jeszcze większy obowiązek, bo jak zauważył bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył całej ceremonii, te posługi udzielane są po to, by - jak sama nazwa wskazuje - służyć.

A jak służyć? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy chociaż po krótce zapoznać się z głównymi obowiązkami lektora i akolity, do tego celu posłużmy się cytatami z "Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi Lektora i Akolity".

"Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami". Może on także "kierować uczestnictwem wiernych", podając potrzebne wyjaśnienia i zachęty lub przygotowując komentarze do odczytania przez innych usługujących".
Akolita natomiast "usługuje przy ołtarzu oraz pomaga kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym". W przypadkach szczególnych może także wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństwa."

Jak więc widać przed naszymi braćmi liczne wyzwania, módlmy się więc w ich intencji, by powierzone zadania wykonywali gorliwie w Bożym Duchu i aby byli gotowi przyjmować kolejne, jakimi Bóg jeszcze zechce ich obdarzyć!

kl. Maciej Byrczek
FOTO: kl. Artur Sikora

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.