Sosnowiec: nowy proboszcz objął parafię na Niwce

Data dodania: 2022.07.29

Wakacje to czas zmian kapłańskich w diecezjach. Księża przyjmują nowe zadania, zmieniają parafie i szkoły, w których pracują. Co roku kilku księży obejmuje też probostwa. W lipcu obowiązki administratora parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce objął dotychczasowy dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej - ks. Tomasz Folga. Obrzędu tzw. instalacji dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu - ks. Mariusz Karaś.

Ks. Tomasz Folga podejmuje nowe zadania duszpasterskie, w wypełnianiu których dużą pomocą są doświadczenia wyniesione z wieloletniej pracy w Caritas. Jak sam zapewnia, chce być blisko ludzi:

Głowa jest zawsze pełna pomysłów. Jednak nie zapominam o tym, żeby zderzyć to z rzeczywistością. Na pierwszym miejscu chciałbym przede wszystkim być blisko ludzi. Tego wymagała praca w Caritas i o tym mówi również prorok dzisiejszych czasów Ojciec Święty Franciszek, że „Pasterz musi pachnieć owcami.”

Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym nie jest łatwo być chrześcijaninem, to niezwykle ważne być dla ludzi takim Pasterzem. Ojciec Święty przypomina tu kapłanom nie tylko to, że mają być blisko ludzi, ale używając słowa „Pasterz” przypomina o Tym, który właśnie tak siebie nazywał, o Chrystusie, którego mamy naśladować i z którym mamy być ściśle zjednoczeni. Dopiero wtedy nasza misja będzie mogła przynosić prawdziwe owoce. zauważa ks. Folga.

Nowy administrator parafii na Niwce podkreśla, że chce kontynuować misję swojego poprzednika - ks. Eugeniusza Grzyba:

- Z doświadczenia Caritas wiem, jak ważne jest, by oprzeć się na tym, co było dotychczas. Obejmuję parafię po proboszczu, który był tu 32 lata, który zna parafię, jej problemy, jej mocne strony, który wychował pokolenia ludzi wierzących. Mamy za sobą kilka spotkań, wartościowych rozmów.

Mam nadzieję, że będę mógł dalej liczyć na Jego wsparcie, doświadczenie i mądrość życiową. Chciałbym by do nas wracał na plebanię i do świątyni, by czuł się tu dobrze, bo przecież "u siebie".

Ks. Folga zwracając się do swoich parafian poprosił o wsparcie modlitewne:

Bardzo się cieszę, że Ksiądz Biskup powierzył mi pracę w tej parafii. Ufam, że sprostam zadaniom, które są przede mną. Bardzo proszę Was drodzy Parafianie o modlitwę w mojej intencji. Ja ze swej strony obiecuje ją również. 

Kim jest nowy administrator parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce?

Ks. kan. Tomasz Folga ur. 23 maja 1969 r. w Jaworznie. Pochodzi z Parafii św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. z rąk bp. Adama Śmigielskiego. Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach: NMP Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu (Katedra), św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu.

Przez wiele lat był dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży, członkiem Rady Ekonomicznej, Kolegium Konsultorów a obecnie jest członkiem Rady Kapłańskiej.

Dwa lata był zastępcą dyrektora a następnie przez dziesięć lat dyrektorem Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Był to okres wytężonej pracy na niwie charytatywnej, który przełożył się na powstanie i odnowienie wielu placówek Caritas. W siedzibie przy ul. Korczaka powstały nowe biura dla pracowników, w Będzinie został uruchomiony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób wymagających całodobowej opieki, pozyskano również kontrakt z NFZ na te usługi. W Klimontowie powstał Diecezjalny Dom Matki i Dziecka. Przedszkole Radosna Wyspa zostało w pełni dostosowane do obowiązujących standardów.

Schroniska dla osób bezdomnych przeszły generalne remonty a w Dąbrowie Górniczej otwarto Schronisko z Usługami Opiekuńczymi. Powstały dwa magazyny żywności, mniejszy w Sosnowcu na ul. Widok i większy o powierzchni prawie 500 m2 przy Al. H. Kołłątaja w Będzinie. Dzięki tym magazynom stałą pomocą żywnościową objętych jest kilkanaście tysięcy najuboższych osób.

W Olkuszu uruchomiono Dzienny Dom Pomocy Społecznej Senior + a w jadłodajni tanie obiady dla seniorów. W siedzibie Caritas funkcjonuje Rehabilitacja Stacjonarna w ramach kontraktu z NFZ a placówka została dostosowana do najwyższych standardów. Jednak najważniejszą wartością dla Caritas są wolontariusze, którzy na co dzień wspierają działania tej organizacji. Przez cały ten czas Caritas sosnowiecka dbała o ich formację, szkolenia dzięki czemu dziś jest ich ponad 1 500  zebranych w prawie 80 Szkolnych Kół Caritas i 50 Parafialnych Zespołach Caritas.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.