Uniwersytet Śląski: ks. Łukasz Tkaczyk obronił doktorat

Data dodania: 2022.05.23

Kolejny kapłan diecezji sosnowieckiej obronił pracę doktorską. 23 maja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach swoją dysertację zaprezentował ks. dr Łukasz Tkaczyk, moderator diecezjalny Liturgicznej Służby Ołtarza.

Obronie doktoratu przysłuchiwał się bp Grzegorz Kaszak, kanclerz Kurii Diecezjalnej - ks. Mariusz Karaś oraz licznie zgromadzone audytorium wykładowców, księży, studentów i pracowników uczelni.

Temat pracy, napisanej z dziedziny teologii dogmatycznej, brzmi następująco: Sakrament Eucharystii a sakrament święceń. Loci communes i ich teologiczno-egzystencjalne konsekwencje w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI.

Promotorem dysertacji jest ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, znany w Polsce specjalista i badacz myśli Benedykta XVI. Recenzentami pracy są: ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński), ks. dr hab. Paweł Borto (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz ks. dr hab. Paweł Kiejkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W recenzji doktoratu wystawionej przez ks. prof. Bujaka czytamy:

Rozprawa doktorska ks. mgra lic. Łukasza Tkaczyka stanowi znaczący wkład w recepcję myśli teologicznej J. Ratzingera/Benedykta XVI w teologii polskiej w zakresie sakramentologii, teologii duchowości i teologii pastoralnej. Autor dokonał analizy i udanej syntezy treści rozproszonych w różnych dziełach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI na temat relacji łączącej  sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa.

Praca odznacza się spójnością, przejrzystością a zarazem głębokim zrozumieniem teologii Eucharystii i kapłaństwa w myśli bawarskiego teologa - zaznaczył ks. Bujak w tekście recenzji.

Ks. Łukasz Tkaczyk urodził się 11 maja 1987 r. w Sosnowcu. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie i rozpoczął studnia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie przyjął w sosnowieckiej Katedrze 26 maja 2012. Następnie pracował jako wikariusz i katecheta w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu, a następnie w parafii pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi.

W 2019 r. roku otrzymał tytuł licencjata kanonicznego. W czasopiśmie „Teologia Młodych” ukazał jego artykuł p.t.: Komunijny wymiar Eucharystii według J. Ratzingera/Benedykta XVI, a w roku obecnym rozdział w pracy zbiorowej – Księdze Jubileuszowej dla ks. prof. Józefa Kozyry „Ite ad Ioseph” pt. To czyńcie na moją pamiątkę. (Łk 22, 19). Eucharystyczny wymiar kapłaństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Obecnie jest wikariuszem parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, moderatorem diecezjalnym Liturgicznej Służby Ołtarza i katechetą w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu. Ks. Łukasz jest także członkiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

opracowanie tekstu i zdjęcia:
ks. Przemysław Lech

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.