Biskup w Wydziale Katechetycznym

Data dodania: 2020.09.11

Początek nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży diecezji sosnowieckiej jest równocześnie rozpoczęciem kolejnego roku katechetycznego. Z powodu utrzymującego się stanu epidemicznego odwołano w tym roku diecezjalną inaugurację, która zaplanowana była na ostatnią sobotę sierpnia. Organizację nowego roku katechetycznego wsparł swoją obecnością ks. bp Grzegorz Kaszak, który 9 września przybył do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Pracownicy Wydziału mogą zawsze liczyć na duchowe i merytoryczne wsparcie swojej pracy. Zgodnie z dokumentami Magisterium Kościoła pierwszym katechetą diecezji i stróżem katechezy jest biskup diecezjalny. Swoje zadania i obowiązki biskup wykonuje poprzez Wydział Katechetyczny. Do jego najważniejszych zadań należą: organizowanie i prowadzenie katechizacji w diecezji, sprawy personalne i organizacyjne dotyczące posługi katechetycznej w szkole, nadzór merytoryczny i metodyczny nad katechetami, wizytowanie katechetów, właściwa formacja katechetów, dokumentacja pracy i formacji katechetów oraz stanu katechizacji w szkołach.

Decyzją Księdza Biskupa od 1 września 2020 r. na terenie Diecezji Sosnowieckiej, w związku z wprowadzeniem nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” można wprowadzić nowe podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (6-lat), kl. I i V szkół podstawowych oraz kl. I szkół średnich. Zgodnie z dekretem w tej sprawie można wykorzystać wszystkie nowe podręczniki dopuszczone do użytku ogólnopolskiego zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP. Informacje od wydawnictw w sprawie nowych podręczników są umieszczane na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

Przed nami również X Tydzień Wychowania, który odbędzie się w dniach 13-19 września pod hasłem „Budujmy więzi”. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.

Jak co roku Komisja Wychowania Katolickiego KEP we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała materiały duszpasterskie na Tydzień Wychowania. W związku z sytuacją epidemiczną, pomoce, które można wykorzystać w ramach Tygodnia Wychowania, dostępne są w tym roku w formie elektronicznej na www.tydzienwychowania.pl.

 

Ks. Michał Borda
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
w Sosnowcu

Foto: Ks. Przemysław Szot
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.