Kalendarz diecezjalny - grudzień

Data dodania: 2019.11.25

INTENCJA POWSZECHNA APOSTOLSTWA MODLITWY:

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszło-ści dzieci, szczególnie tych cierpiących.

OKRES ADWENTU

1. "Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania" (ONRLK 39).
2. Adwent dzieli się na dwie części, podkreślone przez dwie prefacje i czytania mszalne - do 17 grudnia z akcentem eschatologicznym, natomiast czas od 17 grudnia w sposób bardziej bezpośredni przygotowuje do Bożego Narodzenia. Przez czytania mszalne IV niedziela adwentu ukazuje się jako dzień oczekiwania przez Ojców Starego Przymierza i NMP na Zbawiciela.
3. Niedziele adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi uroczystościami. Uroczystości przypadające w te niedziele przenosi się na poniedziałek. Niedziele adwentu nie dopuszczają wobec tego mszy św. uroczystości tytułu kościoła - tzw. odpustowej (ONRLK 5).
4. W dni powszednie adwentu przed dniem 17 grudnia, kapłan może wybrać albo mszę z dnia powszedniego, albo mszę o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada (OWMR 355b).
5. W dni powszednie adwentu, aż do 16 grudnia, msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro tego wymaga, można odprawić dla ludu mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrujący (OWMR 376).
6. Dni powszednie adwentu od dnia 17 do dnia 24 grudnia włącznie mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić tylko jako wspomnienia dodatkowe (ONRLK 16b). Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada to wspomnienie, kapłan może odmówić we mszy św. tylko kolektę z tego wspomnienia (OWMR 355a).
7. W okresie adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić mszę wotywną o NMP w adwencie tzw. "Roratnią" z prefacją o NMP - nr 58 albo drugą prefacją adwentową. W tych mszach wotywnych używa się koloru białego, można odmawiać hymn Chwała, czytania są z dnia. Można również używać formularzy mszalnych nr 1-3, które zawiera Zbiór mszy o NMP. Umieszcza się też dodatkową świecę z białą wstążką - symbolizującą NMP i jej oddanie się Bogu w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny charakter tej mszy św. oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w mszale, ponieważ mają one wyraźnie maryjny charakter. Tradycyjne roraty są odprawiane o brzasku dnia (Zarządzenie Episkopatu Polski z 31 marca 1971 r.). Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawiane w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski, nr 2885/69).
8. Można grać na organach i innych prawnie dozwolonych instrumentach muzycznych tylko dla akompaniowania śpiewom (Instrukcja O muzyce w liturgii, 5 III 1967, nr 66).
9. W okresie adwentu można ozdabiać ołtarz kwiatami w sposób, który odpowiada temu okresowi, tak jednak, aby nie uprzedzał pełnej radości Narodzenia Pańskiego. Ozdabianie winno być umiarkowane, a kwiaty umieszczone raczej obok ołtarza niż na nim (OWMR 305).
10. Przy zawieraniu małżeństw, tak w czasie mszy św., jak i poza mszą św., udziela się zaślubionym błogosławieństwa. Duszpasterze mają przypomnieć nowo zaślubionym, by uwzględnili specjalny charakter okresu adwentu.

ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN - TOM I
OBOWIĄZUJE CYKL A NIEDZIELNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj I niedziela adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny i czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
2. Caritas rozpoczyna akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca goszcząca na naszym stole wigilijnym to konkretne dziecko, któremu udzieliliśmy pomocy.
3. Od poniedziałku msze św. roratnie o Najświętszej NMP. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
5. Zachęcamy do odprawiania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Jego istotą jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP. Jest to również forma przepraszania Boga i świadczenia pomocy grzesznikom. W ramach tego nabożeństwa należy w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi (można skorzystać z łaski sakramentu pojednania także wcześniej), przyjąć Komunię św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji, odmówić pięć tajemnic różańcowych oraz przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańca, ofiarując tę medytację w intencji wynagrodzenia. Już w 1946 roku episkopat Polski zatwierdził oficjalnie to nabożeństwo, a biskupi oddali naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. W środę, 4 grudnia, wspominamy św. Barbarę – patronkę górników i hutników.
7. Przeżywamy też dzisiaj dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Dziękujemy za ofiary składane na ten cel do puszek.
8. W piątek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja - okazja, aby obdarować nie tylko najmłodszych.
9. W związku z udzieleniem przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dyspensy od obowiązku przeniesienia uroczystości zbiegającej się z niedzielą adwentu, w tym roku w Polsce uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zastępuje II niedzielę adwentu z pewnymi zastrzeżeniami (m.in. drugie czytanie jest wzięte z II niedzieli adwentu). Jest to święto patronalne młodzieży żeńskiej.
10. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

1 XII – I NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of I niedzieli adwentu (LG, t. I, wydanie II, s. 147n), I tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44.

UWAGA:
Dziś można pobłogosławić wieńce adwentowe (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 1273).

2 XII - PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 4, 2-6; Mt 8, 5-11.

3 XII - WTOREK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24.

4 XII - ŚRODA - ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72, lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Barbary w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Olkuszu, Ożarowicach i Sosnowcu.
Dzień imienin: Krystiana
obchodzi ksiądz Kucharczyk, Lubiński.
 

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s. 183", 1-2 P f o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo mszę o powołania kapłańskie (fioletowy lub biały, MR s. 131’’, 1 Pf adwentowa - nr 1).

 

5 XII - CZWARTEK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o NSPJ (biały, MR s. 186" lub MR s. 279; Pf o NSPJ - nr 48). Po mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

6 XII - PIĄTEK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
Albo:
ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Mikołaja w Dłużcu i Targoszycach.
Rocznica śmierci:
2010 - ksiądz Ryszard Sroka (Żegocina).

7 XII – SOBOTA - ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia; I Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (LG, t. I, wydanie II, s.981n).
Msza:(biały)wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35-10,1, 5a, 6-8.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W związku z udzieleniem przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dyspensy od obowiązku przeniesienia uroczystości zbiegającej się z niedzielą adwentu, w tym roku w Polsce uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zastępuje II niedzielę adwentu z pewnymi zastrzeżeniami:
a. drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli adwentu;
b. w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c. w modlitwie wiernych należy użyć co najmniej jednego wezwania z nawiązaniem do adwentu;
d. w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli adwentu.
2. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

8 XII – NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Msza za parafian.
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Niepokalanym Poczęciu NMP - nr 59, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: I czyt. (L, t. VI, s. 527): Rdz 3,9-15. 20; II czyt. (L, t. I, s. 93): Rz 15, 4-9; Ew. (L, t. VI, s. 529): Łk 1,26-38.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie-Łagiszy i Sosnowcu.

9 XII - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26.
Albo:
ŚW. JANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. mężczyznach, 1-2 Pf o świętych - nr 70-71 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Dzień imienin: Wiesława
obchodzą księża: Jarząbek, Wróbel.

10 XII - WTOREK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14.
Albo:
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LORETAŃSKIEJ – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (wspólne o NMP, s. 1078n)
Msza: (biały), wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58, lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Daniel Bunia.

11 XII - ŚRODA II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30.
Albo:
ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały), kolekta wł., wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

12 XII - CZWARTEK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15.
Albo:
NMP Z GUADALUPE - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: (L, t. VI, s. 532) Iz 7, 10-14; 8, 10c; Łk 1, 39-47
Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal zostało przeniesione na dzień 12 sierpnia.

13 XII - PIĄTEK - ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72, lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

14 XII - SOBOTA - ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli adwentu.
Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Radzik.
OGŁOSZENIA:
1. Dzisiaj III niedziela adwentu zwana niedzielą Gaudete. Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego.
2. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi adwentowej, aby dobrze i godnie przygotować się do świąt.
3. W trzecim tygodniu adwentu - w środę, piątek i sobotę - przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
4. Od dnia 17 grudnia rozpoczyna się druga część adwentu przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie Kościoła do świętowania Narodzenia Pańskiego. W tym czasie w mszach św. roratnich, korzystamy z tekstów przeznaczonych na kolejny dzień adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.

15 XII - III NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of III niedzieli adwentu, III tydzień psałterza.
Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 35, 1-6a. 10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11.

16 XII - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Lb 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.

17 XII - WTOREK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 17 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 17 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Mt 1, 1-17

18 XII - ŚRODA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 18 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 18 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Jr 23, 5-8 ; Mt 1, 18-24.
Rocznica sakramentu święceń:
1955 - ksiądz Tomczyk.

19 XII - CZWARTEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 19 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25.
Dzień imienin: Dariusza
obchodzą księża: Drzewiecki, Grojec, Jaros, Karoń, Ludera, Nowak, Piasecki, Stopa.
Rocznica śmierci:
1999 - ksiądz Konstanty Bednarski (Częstochowa, Wojkowice Kościelne).

20 XII – PIĄTEK III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 20 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 20 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Iz 7, 10-14; Łk 1,26-38.

21 XII - SOBOTA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 21 grudnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł. z 21 grudnia, kolekta z dnia lub św. Piotra Kanizjusza, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; Łk 1, 39-45.
Albo:
ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z 21 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 21 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium oraz odmówić modlitwę końcową o św. Piotrze; w Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o świętym), III tydzień psałterza.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj IV niedziela adwentu.
2. We wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Przypominamy o zachowaniu tradycji i zwyczajów polskich podczas wieczerzy wigilijnej. Mszę o północy poprzedzi wspólnie odprawiana Godzina czytań LG lub inne nabożeństwo kultywowane zgodnie z tradycją miejscową.
3. Taca z pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
4. Taca ze święta św. Szczepana, pierwszego męczennika jest tradycyjnie przeznaczona na uczelnie katolickie i pomoc studiującym na nich.
5. W następną niedzielę Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to patronalne święto rodzin katolickich. Podczas mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce Bożej.
6. Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego składamy wszystkim gościom i parafianom najserdeczniejsze życzenia.
7. Podajemy porządek wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy.

22 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of IV niedzieli adwentu (LG, t. I, wydanie II, s. 281n), IV tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 7, 10-14; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24.
Dzień imienin: Zenona
obchodzą księża: Pikuła, Ptak.

23 XII - PONIEDZIAŁEK IV TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 23 grudnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 23 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66.
Rocznica śmierci:
2004 - ksiądz Stanisław Wyganowski (Sosnowiec).

24 XII - WTOREK IV TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 24 grudnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Narodzenia Pańskiego, Kompletę odmawiają tylko ten, kto nie uczestniczył we wspólnym Of Godziny czytań i mszy o północy.
Msza: ## (fioletowy) wł., 2 Pf adwentowa – nr 2.
Czytania: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 67-79.
Dzień imienin: Adama
obchodzą księża: Augustyn, Bartkiewicz, Gołąb, Mordalski, Nackowski, Pasierb.

UWAGA:
Po Modlitwie popołudniowej kończy się okres adwentu.

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA
1. Okres Narodzenia Pańskiego, który po świętach paschalnych jest najstarszym okresem liturgicznym, Kościół poświęca na rozważanie narodzin Chrystusa i Jego pierwszych wystąpień (ONRLK 32). Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli po dniu 6 stycznia włącznie (ONRLK 33).
2. W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy msze św. pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze. Można też zatrzymać trzy stypendia.
3. Podczas odmawiania Wierzę we wszystkich mszach uroczystości, wszyscy klękają na słowa "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem".
4. Nie można odmawiać ME IV, V i o tajemnicy pojednania.

25 XII – ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t. I, wydanie II, s. 357n).
Msza: ## (biały) wł.: w Wigilię, w nocy, o świcie, w dzień, Chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało..."), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME IIII wspomnienie tajemnicy dnia (zaleca się ME I), uroczyste błogosławieństwo.
Czytania w wigilię: (L, t. I, s. 167n) Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25).
Czytania w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14.
Czytania o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20.
Czytania w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14).

26 XII – CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
LG: Of wł., (LG, t. I, wydanie II, s. 1008n) I tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, można odmówić Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zaleca się ME I).
Czytania: (L, t. VI, s. 534) Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Szczepan Tomala.

UWAGA:
Jutro można pobłogosławić i podać wiernym wino (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 226n).

27 XII – PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY
LG: Of wł., I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 537n) 1 J 1,1-4; J 20, 2-8.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Rogowski.
Rocznica śmierci:
2018 – Ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek (Kraków).

28 XII - SOBOTA - ŚWIĘTO ŚW. ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
LG: Of wł., I tydzień psałterza, I Nieszpory Święta Świętej Rodziny.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 539n) 1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. To dobra okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i oddania naszych rodzin Matce Bożej.
2. W środę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Świętego - O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyki przypisany jest odpust zupełny.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

29 XII - NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t. I, wydanie II, s. 379n), I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. I, s. 200n) Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23.
Dzień imienin: Tomasza
obchodzą księża: Opiłka, Piotrowicz, Sobera, Zaleśny.
Dzień imienin: Dawida
obchodzą księża: Kuczek, Marek.

30 XII - PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 30 grudnia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 30 grudnia, Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1J 2, 12-17; Łk 2, 36-40.
Dzień Imienin:
obchodzi ksiądz Eugeniusz Cebulski.

UWAGA:
Jutro wieczorem nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie starego roku. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn Ciebie Boga, wysławiamy.

31 XII - WTOREK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 31 grudnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msza: # (biały) wł. z 31 grudnia, kolekta z dnia lub św. Sylwestra, Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 18-21; J 1, 1-18.
Albo:
ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z 31 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 31 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Sylwestrze; w Jutrzni po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o świętym), I tydzień psałterza.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Sylwester Kulka.
Rocznica śmierci:
2018 – ksiądz Józef Podkowa (Ogrodzieniec, Jurków).

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU,
NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU
CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.