Ks. Kubiczek promotorem sprawiedliwości w Rocie Rzymskiej

Data dodania: 2019.09.28

Pochodzący z naszej diecezji, z parafii NMP z Góry Karmel w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Małych, ks. prał. dr Tomasz Kubiczek został mianowany przez Ojca Świętego promotorem sprawiedliwości w Trybunale Roty Rzymskiej. Dotychczas był on notariuszem w tym trybunale. Do obowiązków promotora sprawiedliwości należy zabezpieczenie dobra publicznego w sprawach, w których może być ono zagrożone.

Rota Rzymska jest zwyczajnym trybunałem ustanowionym przez papieża i sądzi: w drugiej instancji, sprawy, które w pierwszej instancji zostały osądzone przez zwyczajne trybunały i zgodnie z przepisami prawa zostały przez apelację wniesione do Stolicy Świętej; w trzeciej lub dalszej instancji, sprawy rozpoznane już przez samą Rotę Rzymską i przez jakiekolwiek inne trybunały, chyba że sprawa przeszła w stan rzeczy osądzonej. Trybunał ten sądzi również w pierwszej instancji sprawy, legatów Stolicy Apostolskiej, a w sprawach karnych - biskupów; oraz inne, które Biskup Rzymski czy to z własnej inicjatywy, czy też na prośbę stron, przywołał przed swój trybunał i zlecił Rocie Rzymskiej; sprawy te, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w reskrypcie zlecającym zadanie, rozstrzyga sama Rota, także w drugiej i dalszej instancji. Większość rozpatrywanych przez nią spraw dotyczy stwierdzenia nieważności małżeństwa.

za: KAI

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.