Przyjaciele Słowa

Data dodania: 2019.03.10

Czasami pojawia się w człowieku pytanie: Gdzie spotkać Boga? Jest ono szczególnie ważne dla osoby wierzącej. Również ja, jako kleryk III roku, ciągle muszę sobie na nie odpowiadać. A więc gdzie spotkać Boga?

Stawiając sobie to pytanie odpowiedzi nasuwają mi się dwie, a mianowicie Słowo Boże i Eucharystia. To właśnie w tych dwóch rzeczywistościach spotykamy się z samym Bogiem. Święty Jan w Prologu swojej Ewangelii pisze "[…] a Słowo był u Boga, i Bogiem było Słowo [...]"(J 1,1) i kilka wersetów dalej dodaje "[Słowo] przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli." (J 1,11). A więc to Chrystus jest tym Słowem i przychodząc na świat stał się Słowem Wcielonym. Podczas Ostatniej Wieczerzy pozostawił nam Swoje Ciał i Krew, aby umożliwić ludziom w Swoim Kościele osobiste spotkanie z Nim. Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie to właśnie czytając Pismo Święte i przyjmując Ciało Chrystusa spotykamy się z Bogiem.

W Seminarium podczas ostatniej soboty mocno przeżywaliśmy tajemnicę Bożego Słowa i Ciała. Na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Skucha, alumni roku III przyjęli posługę Lektoratu, natomiast klerycy roku IV Akolitatu. Nowi lektorzy otrzymali specjalne zadanie niesienia wszystkim ludziom Bożego Słowa, z kolei akolici będą karmić nas Ciałem Pana jako nadzwyczajni szafarze Komunii Św. Podczas homilii Biskup Skucha - opierając się na Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI pt. "Verbum Domini" - przypomniał nam o wartości Bożego Słowa i Ciała, zwrócił uwagę na postawę szafarza Bożych Tajemnic, który sam winien żyć tym co głosi i stworzyć atmosferę ku temu, by człowiek mógł spotkać się z Bogiem zarówno w Słowach Biblii jak i przyjmując Ciało Pana.

Sam byłem wśród przyjmujących posługę lektoratu i muszę przyznać że było to dla mnie głębokie przeżycie. Czuję wielką radość, że z każdym rokiem seminaryjnej formacji mogę coraz bardziej przybliżać się do Bożych Tajemnic. Każdego dnia, zazwyczaj przed czytaniem Biblii, modlę się, abym podobnie jak Maryja stawał się człowiekiem Słowa i Eucharystii. Dlatego teraz również proszę o to Boga – dla moich braci i dla każdego człowieka. Ciebie również, Drogi Czytelniku, proszę o tę krótką modlitwę w naszej i swojej intencji, bo – parafrazując słowa naszego ojca Duchownego – kto stanie się przyjacielem Słowa i Eucharystii ten już nigdy nie będzie samotny i zawsze będzie szczęśliwy.

kl. Maciej Byrczek
FOTO: Seminarium

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.