4 nowych diakonów wyświęcono w OIkuszu

Data dodania: 2018.05.12

Niezbadane są wyroki Boże i łaska Chrystusa, który przy swoim ołtarzu zgromadził ministranta z Kąpiel Wielkich, kościelnego z Będzina, organistę z Dąbrowy Górniczej i rycerza z Olkusza... To słowa, którymi w podziękowaniach na zakończenie Mszy św. określili siebie nowi diakoni naszej diecezji - Karol Pszonka, Patryk Kucharski, Paweł Szczepanik i Karol Goc. Mszy św. z obrzędem sakramentu święceń sprawowanej 12 maja w bazylice św. Andrzeja w Olkuszu, przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

W homilii posługując się tekstem z obrzędu Biskup przybliżał wiernym zadania stojące przed diakonami: "umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołta­rza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosie kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pocho­dzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza". Podkreslił też, że zobowiązują się do nowego sposobu życia, m.in. posłuszeństwa, celibatu, który przyjmują dla owocniejszej posługi i królestwa Bożego oraz modlitwy brewiarzowej, która pozwala wniknąć w tajemnice Boże i lepiej rozumieć świat. Po co to wszystko? "Odpowiedź jest tylko jedna - abyś zbawił swoją duszę. To jest droga, którą prowadzi cię Pan Jezus" - powiedział Biskup podkreślając, że zbawiając siebie przyczyniać się będą dla zbawienia innych. Zachęcał do bliskości z Chrystusem, który pomoże przezwyciężyć problemy i trudności/

Na zakończenie Mszy nowi diakoni dostali pierwsze dekrety, kierujące ich do parafii praktyk. Diakon Karol Goc będzie posługiwał w parafii św. Barbary w Sosnowcu, diakon Patryk Kucharski - w parafii katedralnej, diakon Karol Pszonka - w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu, a diakon Paweł Szczepanik - w parafii św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu.

Otaczajmy modlitwą tych czterech diakonów, aby za rok mogli przyjąć sakrament święceń kapłańskich! Pamiętajmy też o modlitwie o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej diecezji!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.